Переваги програмованої системи (в даному випадку мікроконтролера tinyAVR) неможливо реалізувати без створення ефективного програмного коду. У цій книзі ми будемо використовувати для програмування мова С, синтаксис якого відповідає компілятору AVR-GCC (ліцензія GNU).