Тиристори й сімістори – це напівпровідникові прилади, які відіграють роль потужних електронних перемикачів. Як і транзистори,

А тепер повернемося до розмови про паралельну роботу силових напівпровідникових приладів з метою розподілу потужної струмового навантаження між однотипними малопотужними приладами, і зясуємо, наскільки можливо реалізувати прагнення розробників до паралельного включенню декількох IGBT приладів Чи можна обійтися без токовиравнівающіе резисторів в емітерний ланцюгах, як це робиться у випадку застосування класичних біполярних транзисторів Провідні світові виробники […]

У трифазних випрямлячах струм навантаження по черзі надходить з різних фаз лінії живлення Струм не може переключитися миттєво, хоча б через індуктивності ланцюгів живлення Процес перемикання струму з однієї фази в іншу називається комутацією І він завжди супроводжується втратами напруги на навантаженні На Рис 95 наведені криві струмів і напруг, що ілюструють процес комутації в […]

Тимошенков С П *, Калугін В В *, Клочко А В *, Калугіна І В *, Зотов С А *, Прокопєв Є П *** Московський державний інститут електронної техніки (технічний університет) Проїзд 4806, д 5, м Москва, 124498, Росія тел: 495-5329968, e-mail: spt@chemru ** ΦΓΎΠ ГНЦ РФ Інститут теоретичної та експериментальної фізики ім А І […]

У мікропроцесорній техніці для буферизації шин і комутації сигналів використовуються двонаправлені логічні ТТЛ-і КМОП-елементи Стосовно до MK їх теж можна ставити, причому найбільший ефект досягається при обєднанні сигналів в групи по 8 (байт) або 4 (ниббл) біта (Мал 37, а .. в)

Більшість статичних перетворювачів, промислово випускаються сьогодні, побудовано із застосуванням добре відомих підходів до їх силовим схемах, про які ми говорили в попередніх розділах Однак зустрічаються і нетривіальні, творчі підходи до технічних рішень, які дозволяють досягти високих результатів і спростити схемотехнической реалізацію перетворювальної техніки У цьому розділі ми розповімо читачеві про продукції науково-виробничого російсько-молдавського підприємства «Елкон» […]

Двигун постійного струму незалежного збудження являє собою електричну машину, яка має силову обмотку, розташовану на обертовому якорі машини, і обмотку збудження, що створює основний магнітний потік машини і розташовану на її полюсах Кожна із зазначених обмоток в загальному випадку отримує напруга живлення від незалежних джерел постійного струму, що утворює два канали управління двигуном постійного струму […]

У статті «М’яка» навантаження в електромережі («Радіо», 1988, № 10, с. 61) описано пристрій для «плавного» підключення навантаження до електромережі змінного струму. Подібні пристрої з успіхом можуть бути застосовані для комутації електроосвітлювальних приладів. Як відомо, опір нитки лампи розжарювання в холодному стані значно менше, ніж в нагрітому. Саме тому лампи розжарювання найчастіше виходять з ладу […]

Схема інвертора, показана на рис. 5.23, призначена в основному для того, щоб стимулювати інтерес тих, хто схильний до експериментів, і тому подробиці цієї схеми не розглядаються. При використанні недавно розроблених GTO-тиристорів, цей інвертор має дуже гарне властивість – не потрібно ніяких спеціальних методів комутації. Включення здійснюється позитивним запускає імпульсом, як при звичайному тиристорі. Вимкнення тиристора […]

Процес комутації з застосуванням сімістора являє собою двотактний або двухполуперіодний варіант роботи тиристорного комутатора (рис. 10.4). Шум, що генерується схемою з сімістором, такий же, як в тиристорної схемою, оскільки спектр гармонік настільки ж широкий. Якщо обидві половини сімістора мають однакові потенціали запуску, то через силовий трансформатор не буде протікати постійна складова струму. Однак застосування сімістора […]