Функції «комутуючого» елемента в цьому пристрої виконує транзистор VT1. У момент включення живлення починає заряджатися конденсатор СЗ, тому транзистор відкритий і шунтується нижнє плече дільника R1R2. У міру зарядки конденсатора через резистор R3 транзистор закривається, напруга на виводі 8 DA1, а отже, і на виході пристрою зростає, і через деякий час вихідна напруга досягає заданого […]

Рис. 1.4. Схема понижуючого імпульсного стабілізатора на мікросхемі КР1156ЕУ5 (при R3 = 1,3 кОм) Відмінною особливістю понижуючого DC-DC конвертера є послідовне включення комутуючого транзистора, накопичувального дроселя і навантаження. Імпульсна напруга згладжується на вихідному фільтрі, що складається з конденсатора й індуктивності.

Джерело живлення являє собою однотактний обратнохо-довий перетворювач напруги з самозбудженням. Відмітна особливість пропонованого пристрою – відсутність спеціалізованих мікросхем, простота і дешевизна у виготовленні. Основні технічні характеристики:

    Функції «комутуючого» елемента в цьому пристрої виконує транзистор VT1 (рис. 2.11). У момент включення живлення починає заряджатися конденсатор СЗ, тому транзистор відкритий і шунтується нижнє плече дільника Rl, R2. У міру зарядки конденсатора через резистор R3 транзистор закривається, напруга на виводі 8 DA1, а отже, і на виході пристрою зростає, і через деякий час […]