Пропонований радіомікрофон використовується спільно з промисловим УКХ ЧМ-приймачем. Сигнал звукової частоти з мікрофона ВМ1 посилюється каскадом на біполярному транзисторі VT1. Напруга на його колекторі має дорівнювати половині напруги джерела живлення. Ця напруга через резистор R4 докладено до варикапа VD1 і визначає його первісну ємність. Змінна напруга звукової частоти з колектора VT1 змінює ємність варикапа, забезпечуючи […]

Особливість даного передавача – розміщення коливального контуру в базовій ланцюга ітерірующего елемента. Працює генератор за принципом ємнісний "трехточкі" (рис.2). У ньому використовується частотна модуляція. Принципова схема радіомікрофона наведена на рис.1. До його складу входять два блоки: низькочастотний і високочастотний. Застосування в конструкції мікрофонного підсилювача, використання високочутливого мікрофона (типу МКЕ-3, МД-271) та оптимальний вибір режиму роботи […]

Мініатюрний радіопередавач на тунельному діоді Серед великого сімейства радіопередавачів можна виділити ті пристрої, які мають просте схемне рішення, мала кількість деталей і при всьому цьому мають достатньо гарними характеристиками.

Вимірювання параметрів магнітопроводів резонансним методом. Резонансний метод вимірювань може бути рекомендований до використання в домашній лабораторії поряд з методом вольтметра-амперметра. Його відрізняє точність і простота реалізації. Цим методом можуть бути отримані індуктивність, ємності обмоток, а також індуктивність розсіювання. Для вимірів потрібно генератор низької частоти і індикатор резонансу: мілівольтметр або осцилограф. Також може бути використаний комп'ютер […]

Принципова схема передавача поміщена на мал.1. Передавач працює в діапазоні ДМВ (UHF) і побудований на одній мікросхемі і двох СВЧ транзисторах. Він забезпечує ідеальну якість кольоровий картинки на відстані близько 50 м. Максимальний радіус дії залежить від чутливості телевізора, застосовуваних антен, і для кольорового зображення складає 300 м, а чорно білого – понад 500.

ВИМІРЮВАННЯ Під час налаштування та регулювання Радіоапаратура ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ Приставка до авометру (мал. 1) дозволяє підвищити вхідний опір авометра до 10 МОм. Межі вимірюваних напруг: 1,5; 6; 15; 60 В при використанні міліамперметра зі струмом повного відхилення 0,3 мА. Висока вхідний опір приставки досягається за рахунок застосування в ній ПТ, включеного за схемою нстокового повторювача. […]

УНІВЕРСАЛЬНИЙ Детектор В. Носенко р. Ясний Оренбурзькій обл. До уваги читачів пропонується регенеративний приймач (див. малюнок), виконаний на базі відомого двухтранзі-сторно генератора з емітерів зв'язком [Л]. Щоб пристрій міг виконувати функції прийому, детектування і посилення сигналів радіостанцій, до його перебудовується контуру і СЗ підключена антена WA1, для управління режимом генерації введений змінний резистор R4, для […]