Під двовимірними дефектами розуміють такі порушення в ідеальному розташуванні атомів в кристалі, які володіють великою протяжністю у двох вимірах при незначній (у кілька міжатомних відстаней) протяжності у третьому Малокутових кордону Бюргерс припустив, що кордон зєднання двох монокристалічних блоків, разоріентіровать один від