Телевізор у якості осцилографа. РАДЮАМАТОР 6 / 99, Шронін, м.Кременчук, Полтавська обл.