Поведінка домішок в елементарних напівпровідниках розглянемо на прикладі їх поведінки в германии і кремнії Нагадаємо, що головним чином це поведінка визначається положенням домішок у періодичних Таблиця 32 Термічна енергія іонізації домішок елементів VA, IIIA підгруп і Li в Si і Ge [32]

До електрично неактивним домішках в германии і кремнії відносяться ізоелектронних домішки, а також такі домішки, як водень, кисень, азот Для германію та кремнію ізоелектронними домішками є елементи з IVA підгрупи – Pb, Sn і C Домішки подібного роду не змінюють концентрацію носіїв заряду, проте можуть впливати на часи життя вільних носіїв заряду і робити внесок […]