Під діодом звичайно розуміють електровакуумні або напівпровідникові прилади, які пропускають змінний електричний струм тільки в одному напрямку і мають два контакти для включення в електричний ланцюг. Одностороння провідність діода є його основною властивістю. Це властивість і визначає призначення діода:

На початковому етапі застосування площинних діодів германієвий діод отримав значний пріоритет у розвитку в порівнянні з іншими напівпровідниковими приладами. Ці діоди, однак, практично вийшли з ужитку з появою кремнієвих пристроїв. Кремнієвий діод продемонстрував більш високі якості при роботі з великими потужностями і при більш високих температурах. Крім того, кремнієві прилади мають істотно менший зворотний струм […]