На рис 716 наведено приклад використання інтегральної мікросхеми MAX620 як схеми керування кроковим двигуном Сигнали логічних ТТЛ / КМОП схем перетворяться в сигнали з підвищеним напругою, які управляють чотирма силовими N-канальними МДП транзисторами, які задають струм в кожній з чотирьох обмоток крокової двигуна Діоди забезпечують шлях для розряду обмоток двигуна (Див «Maxim New Releases Data […]