Барська А., Барські Т. Університет Опольський м. Ополе, Польща Тел.: (+48 77) 4556778; e-mail: abarska@uni.opole.pl Анотація – У роботі розглянуті основні напрямки розвитку економіки та господарства в Європі до 2010 року, причому підкреслюється, що система господарства базується на комплексі знань, здатному до розвитку, до створення нових і кращих робочих місць і забезпечує перспективи розвитку суспільства. […]