Коли ми говорили про випрямлячі для блоку живлення, ми застосували конденсатор на виході випрямляча для згладжування пульсацій Ланцюг з резистора і конденсатора називається інтегрує (суммирующей, яка накопичує)

На малюнку наведена схема подвоювач напруги, здатного забезпечити в навантаженні струм до 2А. В основу перетворювача покладено генератор імпульсів на логічному елементі DD1.1, охопленому ланцюгом зворотного зв’язку R1C1R2, яка задає частоту генерації. Виробляються генератором імпульсні сигнали в протифазі надходять на входи логічних елементів DD1.3 і DD1.4. керуючих потужними ключовими транзисторами VT1 і VT2. Для виключення […]

Література: [Л.1], стр. [Л.2], стр. 000-000 [Л.3], стр. 000-000 Вище було розглянуто деякі види модуляції, що визначають той чи інший радіосигнал. У найзагальнішому вигляді радіосигнал може бути представлений у вигляді квазігармоніческого сигналу:

Література: [Л.1], с 190-193 [Л.3], с 115-116 [Л.4], с 156-157 При розгляді узагальненої структурної схеми радіотехнічної інформаційної системи було показано, що передача повідомлень супроводжується ланцюжком перетворень сигналів. Перетворення супроводжуються різними радіотехнічними пристроями, які представляють собою сукупність фізичних об’єктів, між якими існують певні взаємодії. Окремий об’єкт, який здійснює ту чи іншу перетворення сигналів, називається радіотехнічної ланцюгом.

На рис. 4.11 наведена схема подвоювач напруги, здатного забезпечити в навантаженні струм до 2 А. В основу перетворювача покладено генератор імпульсів на логічному елементі DD1.1, охопленому ланцюгом зворотного зв'язку Rl, CI, R2, яка задає частоту генерації. Виробляються генератором імпульсні сигнали в протифазі надходять на входи логічних елементів DD1.3 і DDI.4, керуючих потужними ключовими транзисторами VT1 […]

  Основні технічні характеристики: УМЗЧ виконаний на здвоєному інтегральному підсилювачі К548УН1А (DA1) і восьми транзисторах (VT1 – VT8). Один з підсилювачів схеми (DA1.1) і транзистори VT1 ??- VT4 використані в неінвертуючий плечі, інший (DA1.2) і транзистори VT5 – VT8-в інвертується. Коефіцієнт посилення УМЗЧ по напрузі визначається ланцюгом ООС R3R2C2, що охоплює неінвертуючий плече, близьке до […]

Основні технічні характеристики: Номінальний діапазон частот, Гц …………………………… 60 … 20000 Номінальна вхідна напруга, В. …………………………………. 0,25 Вихідна потужність, Вт, на навантаженні 4 Ом …………………………… 10