Література: [Л.1], стр. 364-372 [Л.2], стр. 321-330 [Л.3], стр. 274-282 Принципова схема автогенератора з трансформаторної зворотним зв’язком представлена ​​на рис. 3.4. Автогенератор являє собою резонансний підсилювач, навантаженням якого служить високодобротних коливальний контур На рис. 3.6 приведена графічна інтерпретація визначення амплітуди коливань автогенератора в стаціонарному режимі. При наведеної апроксимації ВАХ поліномом третього ступеня коефіцієнт . Тоді […]

Література: [Л.1], стр. 259-260 [Л.2], стр. 448-450 Розглянемо задачу перетворення широкосмугового випадкового процесу виду «білого шуму» зі спектральною щільністю На рис. 6.6 зображені енергетичні спектри вхідного і вихідного випадкових процесів. Очевидно, дисперсія

Література: [Л.1], стр. 393-395 [Л.2], стр. 267-270 [Л.3], стр. 203-207 Основні труднощі обчислення ДПФ при довгих послідовностях Неважко переконатися, що число операцій для обчислення скорочується приблизно в два рази. Якщо провести подальше розбиття підпослідовностей і на більш короткі підпослідовності і використовувати алгоритм ШПФ, аналогічний розглянутому, то можна домогтися ще більшого скорочення числа операцій.

Література: [Л.1], с 57-60 [Л.2], с 62-65 [Л.3], с 31-36 Однією з умов застосовності перетворення Фур’є функції Якщо покласти , Що відповідає постійному сигналу , То з (2.55) слід

Література: [Л.1], стр. 374-377 [Л.2], стр. 330-334 [Л.3], стр. 282-287 Від вибору робочої точки (напруги зсуву Для реалізації м’якого режиму самозбудження робочу точку вибирають на ділянці ВАХ з найбільшою крутизною (точка А на рис. 3.8). Що стосується жорсткого режиму, то робоча точка знаходиться в нижній частині ВАХ нелінійного елемента (точка В на рис 3.8). Таким […]

Література: [Л.1], стр. 181-183, [Л.2], стр. [Л.3], стр. 109-113 У багатьох радіотехнічних задачах виникає необхідність врахування випадкового характеру огинають і початкових фаз вузькосмугових випадкових процесів. При цьому як вузькосмугового процесу найчастіше виступає нормальний випадковий процес. Тому надалі ми зупинимося на вивченні такого виду процесів.

Література: [Л.1], стр. 256-257 [Л.2], стр. 450-451 .   (6.26) На рис. 6.8 зображені енергетичний спектр і автокореляційна функція процесу на виході підсилювача. З малюнка випливає, що АКФ вихідного процесу має коливальний характер, зменшуючись за законом . При цьому, чим більше добротність контуру, тобто чим більше , Тим повільніше спадає АКФ. Теоретично при АКФ вихідного процесу […]

Література: [Л.2], стр. 270-273 стр. 212-214 При вивченні безперервних ланцюгів було встановлено, що опис таких ланцюгів можна проводити за допомогою тимчасових і частотних характеристик. Аналогічні характеристики можна визначити для лінійних дискретних ланцюгів.

Література: [Л.1], стр. 177-180 [Л.2], стр. 457-460 [Л.3], стр. 106-109 Випадковий процес, енергетичний спектр якого зосереджений у відносно вузькій смузі частот поблизу деякої частоти Наведемо деякі співвідношення, що характеризують і . В першу чергу відзначимо, що енергетичні спектри і однакові, тобто