Особливість цього реле часу полягає в тому, що відлік часу спрацьовування пристрою починається не з моменту натискання керуючої кнопки, а після того, як вона буде відпущена Принципова схема представлена ​​на рис 7

Цифрова логіка, елементи, її представляють, працюють з так званими цифровими сигналами. На відміну від аналогових, цифрові сигнали приймають два можливих значення: логічна одиниця і логічний нуль. Логічна одиниця позначається для стислості «1» або, в деяких випадках, «високим» рівнем («В»). Логічний нуль, відповідно, позначається «О» або «низьким» рівнем («Н»), Логічні елементи, або елементи цифрової логіки, побудовані […]

На рис. 8.2 більш детально показано, як можна виконати підвищення частоти в блоці інвертора, використовуваного в схемі на рис. 8.1В. Цей инвертор НЕ автоколивального типу, які зазвичай застосовуються для отримання змінної напруги від автомобільних акумуляторів; скоріше це інвертор із зовнішнім збудженням від логічної схеми, що починається з генератора прямокутних коливань.