Перегріта пара, що надходить у турбіну, потрапляє насамперед у комплект сопел-сопловой апарат. Тут пар розширюється, тиск його падає, а швидкість збільшується. Енергія гарячого, що знаходиться під високим тиском, але повільно рухається пара – потенційна енергія – перетворюється на сопловому апараті в енергію струменя пари, що летить швидше звуку – в кінетичну енергію.

Буй Нгок Ми, Головков А. А., Мамруков А. В. Електротехнічний університет (ЛЕТІ) Проф. Попова, буд.5, Санкт-Петербург – 197376, Росія Тел.: +7 (812) 3464516; e-mail: 1аИ6@vilan.spb.ru Анотація – у доповіді наводяться результати моделювання характеристик антен, розташованих поблизу лопаток робочого колеса парової турбіни. Аналізуються явища затягування частоти НВЧ автогенератора, працюючого на цю антену. Показано, що для отримання […]