Каток В Б, Манько А А Гесударственний університет інформаційно-комунікаційних технологій НІЦЛКС, вул Соломянська, 7а, м Київ, 03110, Україна тел 248-8592, e-mail: manko_alex@ukrpostnet Анотація – Проведена оптимізація розміщення активних елементів обмежувача потужності мм діапазону дозволяє забезпечити робочу смугу частот, збігається робочою смугою хвилеводу перетину 7,2 x3, 4 мм

Деркач В Н, Головащенко Р В, Горошко Є В, НедухС В, Таранов С І Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, Харків, 61085, Україна тел: 8 (057) -7203-463, e-mail: derkach@irel<harl<ovua Анотація – Описано роботу кріодіелектрометра, призначеного для вимірювання діелектричних параметрів матеріалів з малим поглинанням в міліметрах-вом діапазоні довжин […]

Козирєв А Б, Гайдуков М М, Гагарін А Г, Тумаркин А В, Разумов С В, Алтинніков А Г Санкт-Петербурзький державний електротехнічний університет (ЛЕТІ) вул проф Попова 5, Санкт-Петербург, 197376, Росія Тел: (812) 2344809, e-mail: mcl@eltechru Анотація – Розглянуто конструкція плоскопараллельного конденсатора на основі сегнетоелектричної тонкої плівки Представлена ​​СВЧ еквівалентна схема конденсатора Розраховані СВЧ параметри конденсатора […]

Нечаєв О Г, Скресанов В Н Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України вул Ак Проскури, 12, Харків, 61085, Україна тел: (057) 720-34-55, e-mail: valery@irekharkovua Анотація – Експериментально досліджено закономірності звязку квазіоптичного діелектричного резонатора (КДР) з лейкосапфіра з мікрополоскової лінією (МПЛ) з армованого фторопласту-4 в Кі діапазоні Запропоновано організовувати звязок у просторі […]

Головащенко Р. В., Деркач В. Н., Корж В. Г., Недух С. В., Плевако А. С., Тарапов С. І. Інститут радіофізики та електроніки НАН України вул. Ак. Проскури, 12, Харків 61085 Тел.: 38 (0572) 44-84-63, факс: 38 (0572) 44-11-05; e-mail: tarapov@ire.kharkov.ua

Гузь В. І., Зайцев А. А., Ліпатов В. П., Лобко В. С., Малхозов М. Ф., Мартинов В. А. НДІ” Квант-Радіолокація “, вул. Димитрова 5, Київ-01350, Україна Тел. / Факс: 220-96-46; e-mail: kvant_rs@ic.com.ua Анотація Представлені результати експериментальних досліджень характеристик дискретних напівпровідникових ФВ, що працюють в 3-х см діапазоні хвиль при підвищеному рівні вхідний НВЧ потужності. Запропоновано […]

Левитський В. С. НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ» 4020, проспект Перемоги, 37, Київ-03056, Україні навантаження в останній контур фільтра, д =-aDv Kj – коефіцієнт зв’язку між сусідніми контурами; Анотація – Запропоновано новий метод синтезу активних фільтрів з урахуванням дисипативних втрат за заданим коефіцієнтом підсилення, величиною дисипативних втрат і нерівномірності в смузі пропускання.

Звягінцев А. А., Стрижаченко А. В., Іванов А. І., Чижов В. В. Харківський національний університет пл. Свободи, 4, Харків – 61077 Тел.: (0572) 45-74-24, 45-73-19, факс: (38) 0572-4370 44 e-mail: Aleksander. V.Strizhachenko@univer.kharkov.ua Як відомо, діелектричні втрати 8 * впливають тільки на компоненти електричного поля, причому в різних напрямках необхідно враховувати різні втрати. Тому, для Н-коливань […]