У попередніх розділах ми розглянули ряд питань, які могли б викликати труднощі при реалізації програми перебудовується генератора прямокутних імпульсів

У попередньому розділі ми почали розробляти генератор із змінною частотою генерації Задаючи початкове значення змінної, ми реалізували можливість змінювати частоту в деяких межах