Бодян Г К, Бодян Д Г, Дунай Л Ф Технічний університет Молдови вул Шт чел Маре, 168, м Кишинів, MD2012, Р Молдова тел: +37322-237505, e-mail: gbodean@mailmd Анотація – Проведено порівняльний аналіз двох методів перешкодозахисного недвійковий кодування: широко відомого коду Ріда-Соломона і нового класу лінійних КОДІВ, а саме, матроідних Також представлені характеристики матроідних кодів і результати […]

Бодян Г. К. Технічний Університет Молдови Шт. чел Маре, 168, Кишинів MD2012, Молдова Тел.: (3732) 237505; e-mail: gbodean@mail.md Анотація Матроідний (М-) код новий клас (лінійних) коригувальних кодів, який здатний відновити вихідні дані при втраті (спотворенні) до половини переданих символів. Побудова М-коду відноситься до завдань поліноміальної складності. Запропоновано метод побудови М-коду, заснований на пошуку однорідних (U-) […]

Бодян Г. К., Бодян Д. Г., чорніли Д. П. Технічний Університет Молдови, Шт. чел Маре, 168, Кишинів MD2012, Р. Молдова Тел.: (3732) 237505; e-mail: gbodean@mail.md Анотація Визначено функції кодера і декодера матроідного коду. Розроблено методику оптимізації обчислень і розпізнавання помилки, розглянуто особливості кодування і декодування матроідного коду.

Бодян Г. К. Технічний університет Молдови ТУМ Шт. чел Маре, 168, Кишинів – MD2012, Р. Молдова Тел.: + (37322) 237505; e-mail: gbodean@mail.md Анотація – Отримано аналітичні вирази для розрахунку характеристик матроідних кодів та визначено межі їх існування.