Електричний коливальний контур є обов'язковим елементом будь-якого радіоприймача, незалежно від його складності. Без коливального контуру прийом сигналів радіостанції взагалі неможливий. Найпростіший електричний коливальний контур (рис. 20) являє собою замкнуту ланцюг, що складається з котушки індуктивності L і конденсатора С. При деяких умовах в ньому можуть виникати і підтримуватися електричні коливання.