Поведінка домішок в елементарних напівпровідниках розглянемо на прикладі їх поведінки в германии і кремнії Нагадаємо, що головним чином це поведінка визначається положенням домішок у періодичних Таблиця 32 Термічна енергія іонізації домішок елементів VA, IIIA підгруп і Li в Si і Ge [32]