Набір тексту лістингу, компіляція, моделювання та програмування можуть здійснюватися як окремими компютерними програмами, так і в комплексі Останній варіант простіше у вивченні, зручніше в експлуатації, швидше в освоєнні, тому він і буде розглядатися як основний

Розглянуті нами приклади програм працюють зі стандартним лінійним виходом звукової карти. Рівень вихідного напруги звукової карти може досягати 2 В при вихідному опорі від десятків до сотень Ом. Цей рівень сигналу розрахований на роботу з аудіоапаратурою різних виробників, причому підключення цієї апаратури осу ється стандартним кабелем (рис. 5.12).