Генератор мікропередавач виконаний на високочастотному транзисторі VT1 (див. рис. 3) типу КТ361, між базою і емітером якого включений контур С1, L1. Котушка L2 служить для зв'язку з лінією, яка в даному випадку відіграє роль антени.

Пропонований радіомікрофон використовується спільно з промисловим УКХ ЧМ-приймачем. Сигнал звукової частоти з мікрофона ВМ1 посилюється каскадом на біполярному транзисторі VT1. Напруга на його колекторі має дорівнювати половині напруги джерела живлення. Ця напруга через резистор R4 докладено до варикапа VD1 і визначає його первісну ємність. Змінна напруга звукової частоти з колектора VT1 змінює ємність варикапа, забезпечуючи […]

Мікропередавач з ЧС на транзисторі Схема мікропередавач, виконаного на транзисторі, наведена на мал.1. Модулюючий напруга, що знімається з електретного мікрофона МКЕ-3 (МСЕ-333, МКЕ-389, М1-А2 "Сосна"), через конденсатор С1 надходить на базу транзистора VТ1, на якому виконаний генератор, що задає. Так як керуюча напруга докладено до бази транзистора VТ1, то змінюючи напругу зміщення на переході база-емітер, […]