Відмінності між традиційним і мікрохвильовим нагріванням можуть бути описані математично в рамках простої моделі, заснованої на рівнянні теплопровідності з розподіленим об’ємним джерелом тепла:

Полєтаєв Д А, Таран О П, Шадрін А А Таврійський національний університет ім В І Вернадського пр Вернадського, 4, м Сімферополь, 95007, Україна тел: (80652) 23-03-60 E-mail: taran@tnucrimeaua Анотація – У статті наводиться чисельна модель мікрохвильового мікроскопа На підставі даної моделі зроблений розрахунок електричних полів в перетині коаксіального резонатора, що входить до складу мікрохвильового мікроскопа

Понеже Г. В., понеже С. Г.1), Ніжельська А. І. Науково-дослідний центр квантової медицини “відгуки” Міністерства охорони здоров’я України 01033, Київ, вул. Володимирська 61 Б 1> Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ) 03143, Київ, вул. Метрологічна, 4

Понеже Г. В. Науково-дослідний центр квантової медицини “відгуки” м. Київ, 01033, Україна, вул. Володимирська, 61-6, e-mail: sitko@i.kiev.ua Fig. 1. Temperature dependence of the exciting flux spectral power Pexc (in units ofkT0 = 4.14-10~21 W/Hz) per one EMR mode H10 at a frequency of 60GHz: