Схема, наведена на рис 656, аналогічна представленої на рис 645, за винятком характеристик ОУ Для ІС LT1028 спектральна щільність шуму на