Основні компоненти: Мікроконтролер – Atmega32 АЦП – AD7799 Джерело опорної напруга – ADR423