На рис 936 наведена схема включення ЦАП DAC0830, яка забезпечує біполярний вихідний сигнал при однополярному джерелі опорного напруги Схема виконана з використанням другого операційного підсилювача у вихідний аналогового ланцюга Фактично ця ланцюг визначає значення знака для самого старшого довічного розряду вхідного цифрового слова, дозволяючи виконати чотириквадрантний множення опорного напруги Полярність опорного напруги може бути реверсировать […]

Одаренко Е. Н., Шматько А. А. Харківський національний університет, пл. Свободи, 4, Харків 61077, Україна Тел.: (0572) 457424; e-mail: evgeniy.n.odarenko @ univer.kharkov.ua Анотація Теоретично досліджується гібридна електронно-хвильова система О-типу в режимі множення частоти. Аналіз проводиться на основі самоузгодженого нелінійної теорії взаємодії потоку заряджених часток з високочастотними і статичними полями, яка враховує багатовимірність електронно-оптичної та електродинамічної […]

Якщо ви є власником материнської плати з роз'ємом Socket7 або SuperSocket7, але в ній верхня межа коефіцієнта множення процесором частоти шини обмежений значенням 3.5 і нижче (у разі 66 Мгц це буде процесор із частотою не більше 233 Мгц.), То за допомогою досить простий доопрацювання можете додати ще чотири значення 4, 4.5, 5 і 5.5 […]