Andriy Luntovskyy, Dietbert GCitter, Alexander Schill Dresden University of Technology, Department of Computer Science, Hans-Grundig-Straβe 25, 01062 Dresden, Germany guetter@rninftu-dresdende http://wwwinf tu-dresdende Abstract – Parallel with the traditional cabled solutions for the enterprise communication networks (CN) based on Ethernet/ ATM LANs the WLAN /WiMAX networks (Worid- wide Interoperability for Microwave Access) became more significant as […]

Абрамов І І, Баранов А Л Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки П Бровки 6, М Мінськ, 220013, Білорусь e-mail: nanodev@bsuireduby Для теоретичного дослідження одноелектронної приладової структури, зображеної на рис1, була розроблена модифікована фізікотопологіческая модель, яка поширює запропонований підхід [2,4 – 10] на випадок композиційної структури на основі кремнію Модель базується на чисельному рішенні рівняння […]

Забродський А. В., Лебедєв О. М. НТУУ «КПІ», НДІ телекомунікацій пр. Перемоги 37, Київ – 03056, Україна тел. (+38067) 407-13-33, e-mail: boyarka2000@yahoo.com Анотація – Представлені результати роботи з адаптації існуючої моделі системи CDMA пакета MATLAB