Климова А. В. ФГУП НПП «Исток» 141190, Росія, Московська обл. м. Фрязіно, Вокзальна 2а Тел.: (095) 4658620, e-mail: eugenegolant@mail.ru Анотація – Для польових транзисторів на гетероструктурах з селективним легуванням проведено порівняння результатів розрахунків по гідродинамічної і температурної моделями. Показано, що поперечний просторовий перенос і сильні залежності часів релаксації від енергії призводять до того, що результати […]