І. СВОБОДА (ЧССР) Структурна схема приладу для налагодження УКХ ЧМ приймачів наведена на рис. 1. Прилад складається з п’яти генераторів (i-5), амплитудного модулятора 6, вихідного аттенюатора 7 і високочастотного мілівольтметра 8. Високочастотний генератор 1 перекриває ділянку 65 … 108 МГц і призначений для перевірки радіочастотного тракту приймача Високочастотний генератор 2 виробляє сигнали на фіксованих частотах […]

Багато тисяч авторських свідоцтв видано в Радянському Союзі на різні способи упаковки низької частоти у високу – на різні способи модуляції. Безліч існує також методів демодуляції, т. Е. зворотного вилучення низької частоти з високочастотної оболонки.

Якщо просто скласти два струму – один високочастотний, а інший низькочастотний, то це ще не буде модуляція. Якщо кинути мішок серед купи зерна, це не буде упаковка. Якщо суміш струмів високої і низької частоти пропустити через нелінійне опір – через випрямляч, наприклад, то на виході вже вийде модульоване напруга.

Потиліцин Н п, Білоножко М А ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Модуляція – це зміна деякої фізичної величини по заданому закону в часі Стосовно до MK інтерес представляє модуляція електричних сигналів, причому не аналогова, а імпульсна Розрізняють такі види імпульсної модуляції: амплітудно-імпульсна (АІ М), частотно-імпульсна (ЧІМ), фазо-імпульсна (ФІМ), час-імпульсна (ВІМ) Це «чисті» різновиду, які в реальних сигналах зазвичай змішуються в різних пропорціях Бувають випадки переходу одного […]

Широков і Б, Дурманов М А Севастопольський Національний технічний університет, Севастополь, Стрілецька бухта, Студмістечко, 99053, СевНТУ, кафедра радіотехніки ntk / (+38 0692) 55-000-5 afrc 55-414-5 E-mail ^ shirokov @ stel / sebastopol / ua Анотація – Наведено аналіз двох методів модуляції радіосигналів при передачі цифрових даних Показано переваги квадратурної амплітудної модуляції з точки зору помехозащищенности […]

Використання модуляції для регулювання напруги постійного струму, що подається на навантаження, є поширеним прийомом Відзначимо три способи модуляції: – Широтно-імпульсна модуляція ШІМ, при якій період модуляції постійний, а змінним є час додатки постійного за значенням напруги до навантаження Позначимо його як час роботи (раб Воно визначається середніми значеннями напруги і струму на навантаженні

Те, про що піде мова далі, французи називають «технопсіхологія», англійці – «ергономіка», американці – «людська інженерія» (human engineering) У країнах СНД найбільше поширення набув термін «Інженерна психологія», що позначає весь комплекс завдань, що виникають при роботі людей з технікою

Алексєєв Г А, Білоброва М В Інститут радіофізики та електроніки НАН України Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна Тел: (057) 7448343, e-mail: belobrov@irekharkovua Анотація – Проведено аналіз двопараметричної динамічної моделі пішохода, утвореною пятьма точковими центрами розсіювання, відповідними його руках, ногах і корпусу Модель пояснює експериментально спостережувані в міліметровому діапазоні довжин хвиль спектри відбитого радіосигналу […]

Татаринська С Н, Кавун М В, Трембач Д Н, Макеєнко І В ТОВ «Бета ТВ ком» м Донецьк, вул Університетська, 112 тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua Анотація – Запропоновано реалізацію радіорелейної станції (РРС) для передачі видеоимпульсов змінної амплітуди із збереженням постійної складової