Хвилі моря несуть із собою величезні кількості енергії. Невеликі і дуже часто виникають хвилі з періодом 5-6 сек. дають силу удару 3-4 τ на 1 м2. Штормові хвилі з вельми поширеним періодом 7- 8 сек. розвивають тиск 5 г на 1 ж2. До давніх часів сягають пропозиції використовувати енергію хвиль для виробництва корисної роботи.

Вольвач О Є, Вольвач Л Н, Стрепко І Д НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» РТ-22, Кацивелі, м Ялта, 98680, Україна тел: (0654) 237152, e-mail: volvach @ craocrimeaua Анотація – Розроблено та введено в дію новий радіометр на довжину хвилі 18 см для проведення спостережень мазерного джерел випромінювання в лінії молекули ОН на 22-му радіотелескопі КрАО Проведено […]

Структура валентної оболонки – ns2np4 (n = 3 для сірки, 4 для селену, 5 для телуру Елементи цієї групи містять два неспарених p-Електрона на зовнішній оболонці, тому дві ковалентні звязку від кожного атома можуть бути спрямовані або до одного атома (при цьому будуть утворюватися двоатомних молекули як в O2), або до двох різних атомам (утворюються багатоатомні […]

Хімічна звязок між атомами, здійснювана усуспільненими електронами, називається ковалентного Цей звязок обумовлена ​​силами квантовомеханічного походження – обмінним взаємодією Розглянемо освіту гомеополярной ковалентного звязку на прикладі найпростішої молекули водню H2 У квантовій механіці один з методів розгляду електронної будови молекул заснований на представленні про утворення хімічного звязку в результаті руху кожного електрона в поле всіх ядер […]

Гуляр С. А., Лиманський Ю. П. Інститут фізіології ім. А. А. Богомольця НАН України вул. Богомольця, 4, Київ 01024, Україна Тел.: (044) 2358335, (044) 2530751; e-mail: gulvar & zepter. kiev.ua: liman (d) _sen / .biph.kiev.ua Анотація Описана функціональна система регуляції ЕМ балансу організму. Доведено рецепторна функція точок акупунктури для оптичного діапазону поляризованих ЕМ хвиль. Наведено […]

Вода замість бензину Звичайний елекроліз води вимагає струму, що вимірюється в амперах, осередок Мейер виробляє той же ефект при міліамперах. Більше того, звичайна водопровідна вода вимагає додавання електроліту, наприклад, сірчаної кислоти, для збільшення провідності; осередок Мейер діє при величезній продуктивності з чистою водою.