Рівень напруженості поля і відповідно якість прийому телевізійних сигналів сильно залежать від особливостей рельєфу місцевості, це * необхідно враховувати при виборі місця установки антени і висоти її опори

Москалюк В А, Куликов К В Кафедра фізичної та біомедичної електроніки, факультет електроніки, НТУУ «КПІ» пр Перемоги 37, м Київ, Україна тел: +380 (67) 236 55 85, e-mail: kvprint@mailru, kvprint@gmailcom Анотація – Запропоновано спосіб аналітичного розрахунку імпульсної провідності GaAs, заснований на релаксаційних рівняннях збереження імпульсу, енергії і концентрації, а також на аналізі часів релаксації для […]

Бобров І Н, Пизюк Д Л Державне підприємство «Укркосмос» пр Перемоги 37, (корп 28), м Київ, 03056, Україна тел: (044) 241-84-72, e-mail: Bobrov@ukrkosmoskievua, Pizuyk @ ukrkosmos kievua Анотація – Визначено хвильова матриця розсіювання ММВ Дану матрицю можна використовувати при оптимізації адаптивної корекції каналу або сигналу в радіолініях звязку

Для налагодження антенно-фідерних трактів аматорських радіостанцій необхідний індикатор напруженості високочастотного електричного поля. Цей прилад відрізняється від зазвичай використовуваних високою чутливістю і широкою смугою робочих частот.

Особливість індикатора (рис. 4.16) в способі відображення рівня напруженості – на пятиуровневой світлодіодним шкалою. Індикатор може контролювати напруженості полів з частотою до 1000 МГц. АЧХ індикатора не вимірювалося, так як його функція не вимірювати рівень ВЧ поля в абсолютних значеннях, а демонструвати його рівень і зміна цього рівня в умовних одиницях.

При виготовленні малогабаритних радіопередавальних пристроїв (портативні радіостанції, радіомікрофони і т. д.) для отримання максимальної ефективності потрібно налаштування антени, підключеної безпосередньо до виходу передавального тракту. Одним з критеріїв при налаштуванні антени є отримання максимальної напруженості електромагнітного поля в далекій зоні. Для оцінки напруженості поля можна зібрати простий детектор електромагнітного випромінювання, схема якого наведена на рис. 1 […]

В. В. Старостенко, Е. В. Григор’єв, Е. П. Таран, А. А. Рукавишников Таврійський національний університет вул.Ялтинська, 4, Сімферополь 95007, Україна Тел: (0652) 230360; e-mail: taran (S ) tnu. crimea. ua Анотація приведена методика чисельного розрахунку стійкості ІМС в залежності від товщини металізації при впливі імпульсних електромагнітних полів. Отримано дані щодо впливу товщини неоднорідної металізації на […]

Власов В. В. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Фізико-технічний факультет пр. Курчатова, 31, м. Харків -61108, Україна Тел.: 38 (0572) 350525, e-mail: vlasov@pem.concom.kharkov.ua Анотація – У доповіді представлені результати вимірювання залежностей напрямку обертання вектора поля від напруженості зовнішнього магнітного поля волноводного феритового поляризатора 3-см діапазону. Поляризатор являє собою хвилеводних секцію круглого перерізу з […]

Бердін С. Н., Гадецкий Н. П., Гапоненко Н. І., Магда І. І., Мутовіна Н. В., Червонос Л. Н. Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» Україна, 61108, Харків , вул. Академічна, 1 e-mail: imagda@online.kharkiv.com, тел: +38-057-240-4464

Найпростіші індикатори напруженості електромагнітного поля Розглянемо найпростіший індикатор напруженості електромагнітного поля в діапазоні 27 Мгц. Принципова схема приладу приведена на рис. 5.17. Він складається з антени, коливального контуру L1C1, діода VD1. конденсатора С2 і вимірювального приладу.