Температурно-стабілізовану еталонне напруга 6,95 В елементу LM199 (рис.) виробництва компанії National подається через передпідсилювач типу LM32I в операцион ний підсилювач типу LM308, щоб отримати замінник стандартного елемента, напряже ня якого можна встановити точно на значення 1,01 В. Перед регулюванням вихідної напруги зсув операційного підсилювача повинне встановлюватися на “0”.

Таймер LM122 виробництва компанії National використовується як дозуючий терморегулятор з оптичною розв’язкою і синхронізацією при проходженні живлячої напруги через нуль. Установкою резистора R2 задається регульована позистор R1 температура. Тиристор Q2 підбирається з розрахунку підключається навантаження по потужності і напрузі. Діод D3 визначений для напруги 200 В. Резистори R12, R13 і діод D2 реалізують управління тиристором […]

Диференціальний підсилювач типу LM121 виробництва компанії National (рис. І. 13), що володіє низьким дрейфом і маленьким вхідним струмом, є буфером високої точності для еталонного гальванічного елемента “STD CELL”. Типове значення Дрей фа напруги для інтегральної схеми типу LM121, працюючої при постійній темпера турі, менше 2 мкВ/1000 годину. Слід зауважити, що схема повинна бути ізольована від […]

Рис. 14.12. Корисні лінійні схеми, які використовують операційні підсилювачі. Ці функціональні схеми використовуються в багатьох додатках, таких як вимірювання, порівняння і посилення сигналу неузгодженості. National Semiconductor Corp.

Цей потужний інтегральний модуль забезпечує обмеження струму і вихідної потужності і вимикає схему в разі значного підвищення ефектив- Імпульсний стабілізатор, показаний на рис. 17.7, не має суттєвих відмінностей від вже розглянутих. Основні принципи роботи ті ж самі, що були описані при аналізі автоколивальних імпульсних стабілізаторів. Однак використання в якості переключающего елемента нового напівпровідникового приладу надає […]

Наведена на рис. 22.1 схема служить для формування сигналу постійного струму, що використовується при перевірці напівпровідникових елементів. Ha вихід мікросхеми U2 (U oux ) Передається сигнал напруги навантаження, підключеного до виходу I our Резистор R13 призначений для регулювання рівня напруги живлення в діапазоні від 1 до 18 В.

National Semiconductor РМС. 32.28 Для схеми (мал. 32.28) при вказаних номіналах елементів справедливі наступні співвідношення: F o = 1 кГц, Q = 5, коефіцієнт підсилення 1.

Рис. 11.6

WiIIiamSheets Рис. II.I

National Semiconductor Рис. 32.17 Ha рис. 32.17 наведена схема фільтра, в якій добротність Q може змінюватися в діапазоні від 0,3 до 50. Частина вихідного сигналу тут подається на резистивної-му-кісткове схему (R3, C3) через другий повторювач сигналів, при цьому Q в області