Література: [Л.1], стр. [Л.3], стр. 156-157 До пасивних частотно-виборчих ланцюгах відносяться коливальні контури. Найпростіший коливальний контур містить резистор R, індуктивність L і ємність C. Якщо в контурі елементи R, L і C з’єднані послідовно, то такий контур називається послідовним, а якщо з’єднані паралельно – паралельним коливальним контуром.

Література: [Л.1], с 190-193 [Л.3], с 115-116 [Л.4], с 156-157 При розгляді узагальненої структурної схеми радіотехнічної інформаційної системи було показано, що передача повідомлень супроводжується ланцюжком перетворень сигналів. Перетворення супроводжуються різними радіотехнічними пристроями, які представляють собою сукупність фізичних об’єктів, між якими існують певні взаємодії. Окремий об’єкт, який здійснює ту чи іншу перетворення сигналів, називається радіотехнічної ланцюгом.

Література: [Л1], с 193-200 [Л2], с 132-138 [Л3], с 116-119 При розгляді радіотехнічних сигналів було встановлено, що сигнал може бути представлений як в тимчасовій (динамічне подання), так і в частотній (спектральне подання) областях. Очевидно, при аналізі процесів перетворення сигналів ланцюга також повинні мати відповідні описи тимчасовими або частотними характеристиками.

Література: [Л.1], стр. 349-351, 354-359 [Л.2], стр. 156-158 [Л.3], стр. 140-143, 147-150 радіотехнічної ланцюгом зі зворотним зв’язком називається ланцюг у якої вихідний сигнал знову подається на вхід ланцюга. На Рис. 3.1 представлена ​​узагальнена структурна схема ланцюга зі зворотним зв’язком (ЦГЗ). З цього малюнка випливає, що ланцюг зі зворотним зв’язком є ​​складною, що складається з ланцюга […]

Детектуванням називається процес виділення модулюючого (управителя) сигналу з модульованого високочастотного сигналу. Детектування являє собою процес зворотний процесу модуляції. Розглянемо принцип лінійного детектування амплітудно-модульованих коливань. Як відомо, спектр АМ-сигналу містить складову несучого коливання і дві бічні смуги: нижню і верхню. Передана інформація міститься в бічних смугах. Тому, сутність детектування полягає в тому, щоб перенести спектральні складові […]