Електронні пристрої, що дозволяють обробляти електричні сигнали за правилами вищої математики – інтегрувати їх або диференціювати, називають відповідно інтегратором або диференціатором. Обидві ці функції досить затребувані в електронному приладобудуванні і дозволяють вирішувати багато практично значущі завдання, наприклад, виділяти сигнали або їх складові, накопичувати інформацію і зіставляти її і багато іншого.

Цифрові мікросхеми, використані мною раніше, відносяться до серії К155 (або 74) Це серія ТТЛ (TTL) Транзисторних-транзисторної логіки Будь, початківець вивчати електроніку, стикається з великою кількістю термінів, які йому не завжди зрозумілі А тут ще й така плутанина

Семисегментні індикатори іноді називають «цифровими» (англ «numeric display»), враховуючи, що вони в першу чергу призначені для індикації арабських цифр 0 .. 9 Однак з їх допомогою можна индицировать стилізовані заголовні і прописні літери російського і латинського алфавіту, наприклад, «Е», «Р», «С», «F», «с», «d» і тд

Якщо резистор підключити до джерела живлення, його ще називають джерелом електрорушійної сили, що справедливо – саме він створює силу, що змушує рухатися заряджені частинки, так от, якщо резистор підключити до джерела ЕРС, то по ньому протікає струм, на резисторі падає напруга, на ньому виділяється потужність (P = U * I), яка розсіюється у вигляді тепла […]

Рис 414 Паралельно зєднані конденсатор і котушка індуктивності

   Транзистором називається напівпровідниковий прилад, призначений для посилення і генерування електричних коливань. Він являє собою кристал, поміщений в корпус, забезпечений висновками. Кристал виготовляють з напівпровідникового матеріалу. За своїми електричними властивостями напівпровідники займають деяке проміжне положення між провідниками і непроводниками струму (ізоляторами). Невеликий кристал напівпровідникового матеріалу (напівпровідника) після відповідної технологічної обробки стає здатним змінювати свою електропровідність […]

Тригери є імпульсні пристрої, які характеризуються наявністю двох стійких станів. Найпростіший тригер має два входи і два виходи (рис. 3.1). Виходи позначають Q і Q. Вихід Q називають прямим, a Q-інверсним. Рівні напруги на обох виходах взаємно інверсний: якщо сигнал Q = 1, то Q = 0, або якщо Q = О, то Q = […]