Відомі випадки короткочасного прийому телевізійних передач на відстанях, в десятки разів перевищують дальність видимого горизонту Причини таких явищ – особливі (аномальні) стану атмосфери та іоносфери, істотно відрізняються від нормальних За певних поєднаннях параметрів атмосфери та іоносфери в окремі проміжки можуть виникати умови, що сприяють наддалекого прийому телевізійних передач Наведемо кілька прикладів

Питання про однорідність розподілу домішок по довжині і поперечному перетину вирощуваного монокристала вже обговорювалося в гол 5 і гол 6 З розглянутого матеріалу можна зробити висновок, що існує кілька факторів, що викликають появу неоднорідностей складу в зростаючому кристалі Неоднорідності з причин їх виникнення можна розділити на дві групи: сегрегаційних та технологічні

Лаунец В. Л., Олійник В. В. Радіофізичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченко пр. Глушкова 2/5, Київ 03127, Україна тел. (38-044) 266 0551, E-mail: oliynyk@univ.kiev.ua Анотація Наведено експериментальні результати та їх якісне пояснення, що дозволяють зробити висновок про доцільність оптимізації розмірів виступаючого внутрішнього провідника коаксіального зонда бліжнеполевого мікрохвильового мікроскопа. Виявлена ​​і якісно пояснена не […]