Література: [Л.1], стр. [Л.2], стр. стр. 50-55 Розгляд модульованих сигналів почнемо з сигналів, у яких як змінного параметра виступає амплітуда несучого коливання. Модульований сигнал в цьому випадку є амплітудно-модульованим або сигналом з амплітудною модуляцією (АМ-сигналом).

Література: [Л.1], стр. [Л.2], стр. 94-95 стр. 56-57 У попередньому розділі була розглянута процедура модуляції, коли інформаційним параметром, змінним відповідно до закону керуючого (модулюючого) сигналу була амплітуда несучого коливання. Однак крім амплітуди несе коливання характеризується також частотою і початковою фазою

Література: [Л.3], стр. 49-50 Розглянуті вище методи аналізу первинних сигналів дозволяють визначити їх спектральні та енергетичні характеристики. Первинні сигнали є основними носіями інформації. Разом з тим їх спектральні характеристики не відповідають частотним характеристикам каналів передачі радіотехнічних інформаційних систем. Як правило, енергія первинних сигналів зосереджена в області низьких частот. Так, наприклад, при передачі мови або музики […]

                                                             Література: [Л.1], стр. 98-100 [Л.2], стр. 92-94   Сигнали балансної амплітудної модуляції (БАМ) характеризуються відсутністю в спектрі складової несучого коливання. Перейдемо відразу до розгляду сигналів однотональний балансної модуляції, коли в якості керуючого коливання виступає гармонійний сигнал виду (4.4). Виключення з (4.6) складової несучого коливання

Література: [Л.1], с 102-108 [Л.2], с 95-101 [Л.3], с 57-60 [Л.4], с 101-105 Аналіз характеристик сигналів з кутовою модуляцією ми почнемо з розгляду однотональний частотної модуляції. Керуючий сигнал в цьому випадку представляє собою коливання одиничної амплітуди (до цього увазі завжди можна привести Проаналізуємо характер амплітудного спектра ЧМ – сигналу. В першу чергу відзначимо, що спектр […]