На Рис. 6.24. а … і показані схеми незвичайних джерел живлення.