Карушкін Н Ф, Симончук В І, Оріхівський В А Науково-дослідний інститут «Оріон» вул Ежена Потьє 8а, м Київ, 03057 тел: (044) 456-48-87, факс (044) 456-48-87, e-mail: Viadimiror@ukrnet Анотація – Наведено результати досліджень по створенню двохканальних перемикачів та широкосмугових фазовра-щателей в міліметровому діапазоні довжин хвиль