Прилад, принципова схема якого наведена на малюнку, призначений для виявлення короткозамкнених витків і обривів обмоток в трансформаторах, котушках і рамках вимірювальних головок (без металевого каркаса). Крім того, його можна використовувати як вольтметр для вимірювання напруги постійного струму до 250 В при межах вимірювання 0,5; 5; 25 і 250 В. Точність вимірювання не гірше ± 2,5%. […]

Буває ситуація, коли у трансформатора немає обмотки на потрібне напруга або струм, зате є багато всяких різних обмоток. Що робити? Для збільшення напруги, обмотки можна з’єднувати послідовно. При цьому загальна напруга буде дорівнює сумі напруг всіх обмоток. Максимальний струм буде дорівнює найменшому з номінальних струмів всіх цих обмоток.

Трансформатор – найбільш складний елемент блоку живлення, тому про нього треба поговорити детальніше. Насправді підручник для розробників трансформаторів малої потужності (малої потужності – це ті, які застосовуються в підсилювачах, трансформатори великої потужності використовуються на підстанціях) має об’єм порядку 600 сторінок. Так що в нашій книзі все буде значно спрощено. І хочу нагадати, що розрахунок та […]

Він дозволяє перевірити справність резисторів опором до 1,5 кОм, конденсаторів ємністю понад 1000 пФ, котушок індуктивності, діодів, транзисторів, ТТЛ мікросхем. Причому в останньому випадку на мікросхему не потрібно подавати напругу живлення. Пробник (рис. 1) складається з перетворювача напруги, виконаного на транзисторах VT1, VT2 по схемі симетричного мультивібратора, і знакового індикатора HG1.

Нерідко при монтажі або ремонті різного радіоелектронного і електротехнічного устаткування виникає необхідність у визначенні початку і кінця обмоток трансформаторів, електричних машин і тому подібних вузлів і пристроїв. Відомі способи вирішення цієї задачі (за допомогою магнітної стрілки, контрольної котушки і т. д.) не завжди зручні або прийнятні, оскільки вимагають, наприклад, попередньою складання магнітної системи апарату або […]

Існує три основних типи конструкції трансформаторів: броньовий, стрижневою і тороїдальний трансформатори (рис. 14). Кожен з них може мати сердечник або пластинчастий, або стрічковий роз’ємний, або стрічковий нероз’ємний. Найбільш поширені варіанти конструкції сердечника показані на рис. 15. У роз’ємних і пластинчастих сердечниках після складання залишаються дуже маленькі повітряні проміжки – зазори, які трохи погіршують їх магнітні […]

Початкова схема джерела живлення показана на малюнках 19 і 20. Це насправді одна і та ж схема, просто в одному випадку трансформатор має дві роздільні однакові вторинні обмотки, в іншому

  Імпульсні джерела живлення широко використовуються в сучасній радіоелектронної апаратури. До уваги читачів пропонується імпульсний блок живлення потужністю 800 Вт. Від описаних раніше він відрізняється застосуванням в перетворювачі польових транзисторів і трансформатора з первинною обмоткою із середнім висновком. Перше забезпечує більш високий ККД і знижений рівень високочастотних перешкод, а друге – удвічі менший струм через […]

Принципова схема перетворювача наведена на рис. 4.66. На мікросхемі DA1, прецизійному таймері КР1006ВІ1, зібраний генератор тактових імпульсів з робочою частотою приблизно 50 кГц. З виходу 3 мікросхеми DA1 сигнал надходить на вхід D-тригера DDI. На виходах Q і Q мікросхеми DDI з'являються імпульси, які через драйвери на транзисторах VT1 і VT2 поступають на затвори ключових […]

    Недоліком дискового датчика є складність його виготовлення при діаметрі обмотки понад ЗО (см). Пропонований нижче кабельний датчик може бути виготовлений діаметром до 1,5 (м). Ідея такого датчика не нова і полягає у використанні як котушки датчика відрізка телефонного екранованого кабелю, зігнутого в коло і відповідним чином розпаяних. Жорсткість конструкції такого датчика виходить нижче, ніж […]