Відмінності між традиційним і мікрохвильовим нагріванням можуть бути описані математично в рамках простої моделі, заснованої на рівнянні теплопровідності з розподіленим об’ємним джерелом тепла:

Зубков А Н, Гаврилов В С, Кемпа Я М, Дуфанець 3 В, Наумець Н А Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут м Львів, 79060, Україна тел: 0322-633372, e-mail: vict220@lrerilwiwua Анотація – Розроблено твердотіла доплеровская РЛС міліметрового діапазону, призначена для вимірювання параметрів зовнішнього і внутрішнього балістики високодинамічних малоконтрастних обєктів Досягнуті характеристики когерентності приймально-передавального пристрою забезпечуються режимом «плаваючого» гетеродина

Рис 17 РЛС «НЕВА» Fig 17 RLS «NEVA» Розглянуті первинні РЛС «УТЕС-Т», «УТЕС-А», АОРЛ-1АП, «АМУР», «НЕВА» при експлуатації на радіолокаційної позиції обєднують для спільної роботи з вторинним радіолокатором (радіолокатор з активним відповіддю), створюючи тим самим радіолокаційний комплекс (РЛК) До застосовуваним в ГА вторинним радіолокатором відносяться: «КОРІНЬ-АС», «ВЕСЕЛКА», «ВЕСЕЛКА-М», «КРОНА», «МВРЛ-СВК», «ЛІРА-В» Однією з труднощів, з […]

Жаліло А А, Шелковенко Д А, Шокало В М Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) пр Леніна, 14, м Харків, 61166, Україна тел: + (380) 57-702-1479, факс: + (380) 57 702-1013, e-mail: gpsgroup@kturekharkovua Анотація – Викладено істота і гідності широко впроваджуваних за кордоном мережевих ГНСС-технологій точного визначення місцезнаходження, які дозволяють формувати і використовувати так звані зональні […]

Демянчук Б А Одеський національний університет ім І І Мечникова вул Довженка, 7а, м Одеса, 65058, Україна тел: 38 0482 4940 11, e-mail: badem@ramblerru Анотація – Викладено принципи побудови нових, нерезонансних, мікрохвильових систем з рівномірною за обсягом обробкою продукції виробничого та побутового призначення і гранично малим рівнем фонових випромінювань Наведено результати теоретичних розрахунків та експериментальних […]

Сирейщіков В П, Фрідман В М Федеральне державна наукова установа «Науково-дослідний радіофізичний інститут» (НІРФІ) Росія Тел +7 (8312) -366639; e-mail: syr@bkru Анотація – Представляється опис макета гелиос-пектрометра, призначеного для вимірювань спектру сонячного радіовипромінювання

Вічкань А В, Мельяновскій П А Інститут радіофізики та електроніки ім А Я Усикова НАН України Вул Ак Проскури 12, м Харків, 61085, Україна тел +38 057 720 33 83, e-mail: apertura@irekharkovua Анотація – Розглядається можливість обробки пива в електромагнітному полі високої частоти з метою збільшення терміну збереження продукту

Терновий М Ю Інститут телекомунікаційних систем Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м Київ, 03056, Україна тел: 380-44-2417699, e-mail: maximter@mailru Анотація – У роботі пропонується гнучка технологія побудови програмних модулів аналітичної обробки інформації, яка складається з трьох частин, а саме системи підтримки, системи проектування і розвитку, інформаційних баз даних, і дозволяє проводити адаптацію до […]

Хрустальов А А Єгоров С Н ФГУП «Науково-дослідний інститут вимірювальних систем ім Ю Є Седакова »ДСП-486, м Нижній Новгород, 603950, Росія тел: +7 (8312) 666769, e-mail: niiis@niiisnnovru Анотація – Наводяться результати розробки дослідного літакового комплексу і приклад експериментальних даних, отриманих за допомогою комплексу

Алексєєв Г А, Білоброва М В Інститут радіофізики та електроніки НАН України Ак Проскури, 12, м Харків, 61085, Україна Тел: (057) 7448343, e-mail: belobrov@irekharkovua Анотація – Проведено аналіз двопараметричної динамічної моделі пішохода, утвореною пятьма точковими центрами розсіювання, відповідними його руках, ногах і корпусу Модель пояснює експериментально спостережувані в міліметровому діапазоні довжин хвиль спектри відбитого радіосигналу […]