Наведені до одиниці величини значно спрощують порівняння різних елементів в силовій апаратурі і допомагають виконати ряд обчислень Приведення до одиниці – це спосіб нормалізації характеристик елементів, при якому вони (характеристики) представляються незалежно від конкретного значення напруги в тій чи іншій точці системи Використання відносних величин значно спрощує трудомісткі розрахунки

Рис A1 Перетворювач змінного струму в постійний A1 Визначення а – кут затримки включення (затримка моменту включення щодо найбільш раннього з можливих моментів включення)

Особливість цього реле часу полягає в тому, що відлік часу спрацьовування пристрою починається не з моменту натискання керуючої кнопки, а після того, як вона буде відпущена Принципова схема представлена ​​на рис 7

1 k = Х{/ (Х{ + Х2), Тут Х{ – Нормований реактанс мережі до точки PCC, а Х2 – Нормований реактанс системи після точки PCC Можна вивести просту формулу для розрахунку нормованого до одиниці коефіцієнта нелінійних спотворень (КНС) напруги при живленні 6-пульсаційного тиристорного перетворювача Для цього ми використовуємо нормовані реактанс Xt і Х2, А – […]

На рис 938 наведена схема включення ЦАП DAC0830 як помножувача ємності Розглянута схема являє собою підсилювач, керований ЦАП (використовуваний для множення ємності), щоб мікропроцесор міг забезпечити управління частотними або тимчасовими характеристиками системи Мікропроцесор управляє цифровим входом ЦАП, який, у свою чергу, управляє підсилювачем для зміни величини ємності Ця ємність може використовуватися для зміни постійної часу […]

Послідовний інтерфейс, організований згідно з рекомендаціями стандарту RS-232 (англ. – Recommended Standard 232), забезпечує обмін інформацією між двома пристроями на відстані до 15 м. Спочатку цей стандарт мав обмежене застосування, оскільки він регламентує лише з’єднання апаратури передачі даних по каналах далекого зв’язку (АПД, DCE) з кінцевим обладнанням даних (ООД, DTE). Малося на увазі, що функції […]

Цифрова логіка, елементи, її представляють, працюють з так званими цифровими сигналами. На відміну від аналогових, цифрові сигнали приймають два можливих значення: логічна одиниця і логічний нуль. Логічна одиниця позначається для стислості «1» або, в деяких випадках, «високим» рівнем («В»). Логічний нуль, відповідно, позначається «О» або «низьким» рівнем («Н»), Логічні елементи, або елементи цифрової логіки, побудовані […]

Розрахунок вторинної обмотки аналогічний розрахунку первинної. В цьому випадку треба знати вихідний струм 1ВІТ Він знаходиться розподілом вихідної потужності на вихідну напругу: Після відповідних підстановок (див. схему 3.1), коефіцієнт К вийшов дуже близьким до одиниці, тому в наступних обчисленнях буде використовуватися значення К дорівнює одиниці.

Зал, призначений для засідань Першого всесвітнього конгресу електриків, займав північно-східний кут верхнього поверху чудового Єлисейського палацу. Тут легко могли розміститися чотири сотні людей. У кінці зали один над одним височіли три ряди місць: для президії-верхні, для оратора-в середній частині, і внизу-для секретарів.

Це потрібно знати! Одиниці виміру:1. Напруга Основна одиниця виміру: В – Вольт Похідні одиниці: мкВ, мВ, кВ. 1000 мВ = 1 В; 1000 000 мкВ = 1 В; 1000 В = 1 кВ2. Струм Основна одиниця виміру: А – Ампер