Осцилограф С7-10Б був більш чутливий, його мінімальний коефіцієнт відхилення становив 75 мВ / мм, швидкості розгорток від 0,125 нс / мм до 100 нс / мм, маса була меншою – 75 кг. У ньому вже використовувалася ЕЛТБВ типу 10ЛО103М з робочими розмірами екрану 40х40 мм, шириною променя до 250 мкм і зі значно більшою швидкістю […]

Балакірєв В. А., Онищенко І. Н., Онищенко Н. І. ННЦХФТІ, вул. Академічна 1, Харків, 61108, Україна Тел. 0572-356623, e-mail: onish@kipt.kharkov.ua Анотація досліджена низькочастотна релаксація віртуального катода потужнострумового релятивістського електронного пучка при нелінійній взаємодії з потоками іонів. Розглянуто різні сценарії НЧ релаксації віртуального катода.