Отже, перші навички роботи з компілятором, програматором і симулятором отримані Щоб рухатися далі, треба чітко уявляти потенційні можливості мови Сі У його основі лежить базове поняття «оператор» З окремих операторів, як з цеглинок, будуються великі за обсягом програми

Будь ПРОГРАМА, написана мовою Сі, містить одну або більше ФУНКЦІЙ У свою чергу кожна функція складається з послідовності ОПЕРАТОРІВ Програма по черзі виконує оператори згідно з логікою побудови функцій Слово «функція» в мові Сі еквівалентно поняттю «підпрограма» в Basic або «процедура» в Pascal Слово «оператор» є синонімом слів «команда», «інструкція», «директива»