Отримання опорного напруги, не залежного від змін температури, напруги живлення та інших факторів, дуже важливо для ІМС стабілізаторів напруги. Крім того, джерела опорного напруги використовуються у всіх аналогових ІМС для стабілізації внутрішнього напруги живлення аналогових блоків.

Температурно-стабілізований джерело опорної напруги типу LM199 та буферний операційний підсилювач LM108A схеми (рис.) дозволяють використовувати для неї ис точніка живлення з напругою від 10 до 25 В. Резистор з опором 80 кОм использу ється для завдання струму через стабілітрон елемента LM199 і для правильного запуску схеми, коли підключений джерело живлення.

Наведений джерело опорної напруги (рис.) розроблений для використання в аналогових пристроях, які потребують опорних напругах з обома полярно стями. Обоє напруги формуються за допомогою інтегральної мікросхеми регулятора напруги типу цА723 (UA723). Основною особливістю схеми є утримання на пруження на вході і виході в динамічному діапазоні підсилювача, який становить від +2 До +9 В. Це досягається […]

Вихідна напруга VREF стабілізатора напруги типу AD580 з трьома виводами (мал.) посилюється за допомогою операційного підсилювача A1. Результуюче опорна напруга V0 практично несприйнятливі до змін напруги на вході схеми і визначається з виразу V0 = VREF * R1 + R2 / R2. Діапазон вихідної опорної напруги простягається від 5 В аж до граничної напруги джерела, […]

Пристосування для вирізання "П'ятачка Односторонній монтаж вузлів апаратури на опорних точках (з максимальною площею "землі"), вирізаних на фольгованим склотекстоліт, річ незаперечно зручна, особливо для конструкторів, коли необхідний тільки один екземпляр і не потрібно трудомістких процесів малювання, свердління, травлення друкованих плат, без незручностей під час налаштування, заміни елементів і т.д. Варіант різця, запропонований ще п'ятнадцять років […]