Хімічна звязок між атомами, здійснювана усуспільненими електронами, називається ковалентного Цей звязок обумовлена ​​силами квантовомеханічного походження – обмінним взаємодією Розглянемо освіту гомеополярной ковалентного звязку на прикладі найпростішої молекули водню H2 У квантовій механіці один з методів розгляду електронної будови молекул заснований на представленні про утворення хімічного звязку в результаті руху кожного електрона в поле всіх ядер […]