Хімічна звязок в твердих тілах утворюється в результаті взаємодії атомів (іонів) Найбільш істотним результатом цієї взаємодії є розщеплення енергетичних рівнів валентних електронів вільних атомів і утворення енергетичних зон З іншого боку, взаємодія електронів даного атома і сусідніх атомів не руйнує повністю вихідну структуру електронних рівнів окремих атомів Ці два факти дають підставу вважати, що електронна […]

Хімічна звязок між атомами, здійснювана усуспільненими електронами, називається ковалентного Цей звязок обумовлена ​​силами квантовомеханічного походження – обмінним взаємодією Розглянемо освіту гомеополярной ковалентного звязку на прикладі найпростішої молекули водню H2 У квантовій механіці один з методів розгляду електронної будови молекул заснований на представленні про утворення хімічного звязку в результаті руху кожного електрона в поле всіх ядер […]