Бунін А В, Вишняков С В, Геворкян В М, Казанцев Ю А, Михалин С Н, Полукаров В І ГОУВПО МЕІ (ТУ) м Москва, Красноказарменная 14, 111 250, Росія Тел / факс: (095) 3621222, e-mail: gvm@emcmpeiacru Анотація – Представлені результати розробки по-лисніють-проникних фільтрів на основі відкритих діелектричних резонаторів для роботи в трактах з безперервною потужністю близько […]

Левитський В. С. НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ» 4020, проспект Перемоги, 37, Київ-03056, Україні навантаження в останній контур фільтра, д =-aDv Kj – коефіцієнт зв’язку між сусідніми контурами; Анотація – Запропоновано новий метод синтезу активних фільтрів з урахуванням дисипативних втрат за заданим коефіцієнтом підсилення, величиною дисипативних втрат і нерівномірності в смузі пропускання.