Для пожвавлення новорічної ялинки і для отримання різних світлових ефектів в рекламних цілях, а також на естраді або в демонстраційних установках служать різні перемикачі джерел світла – ламп розжарювання, світлодіодів або цілих гірлянд, складених з таких джерел

У схемі на рис 719 ІС MAX623 використовується як компаратор-перемикач Перемикач включається при додатку на вхід Вкл / Вимк напруги VBATT і вимикається при замиканні цього входу на «землю» (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, p 4-38)

Додавання до приладу НМ-102, виділеному штриховою лінією у верхній частині, або ж аналогічного ВЧ-ватметр, підсилювальної схеми, а також випрямляча дозволяє проводити вимірювання максимальної вихідної потужності радіопередавачів. Двополюсний перемикач S2 додається до ватметри для можливості вибору бажаного діапазону вимірювання. У схемі використовується мікросхема LM1458 або еквівалентний здвоєний операційний підсилювач. Протікаючий струм через діод 1N914 заряджає конденсатор […]

Радіостанція “ALAN-100 +” та аналогічні їй відносяться до числа найбільш доступних, і набули широкого поширення. На жаль, вони володіють обмеженим набором сервісних можливостей. Наприклад, ці станції не мають режиму автоматичного сканування із зупинкою в каналі, де присутній сигнал. Не призначені вони і для роботи в російському стандарті. Щоб ввести його, крім змін до радіостанції буде […]

У журналі “Радіо” було розглянуто [1-3] кілька схем включення трифазного електродвигуна в однофазну мережу. Описаний нижче варіант відрізняється тим, що всі три операції – включення, запуск і реверсування двигуна виконує одні перемикач SA1

Схема містить таймер LM122 компанії National з перемикачем для здійснення управління запуском вручну, скидання і виходу з циклу одногодинний затримки. Схема запускається замиканням пускової кнопки S1. Кнопка пуску S1 включається один раз і не робить впливу в подальшому. Якщо перемикач S2 включений в положення “END CYCLE” (Кінець циклу), то час затримки передчасно переривається і відповідним […]

Тестер придатний для налагодження та випробування малопотужних транзисторів. Встановіть 5-позиційний перемикач на 4 напрямки S2 в положення “SHORT” (нижнє положення) перед тестуванням транзистора. Перемикачем S1 вибирається тип провідності транзистора – п-р-п або р-п-р. Якщо вимірювальний прилад небудь показує, то транзистор несправний і подальше тестування марно. Якщо вимірювальний прилад встановлюється на “О”, то перемикач S2 ставиться […]

Прилад призначений для перевірки і відновлення кінескопів, а також інших електронно-променевих трубок і радіоламп. Він дозволяє оцінити струм емісії електронної гармати, перевірити наявність міжелектродних замикань і витоків в ланцюгах катод – підігрівач, катод – модулятор, що прискорює електрод – модулятор, що прискорює електрод – фокусуючий електрод, а також між електродами радіоламп: катод – підігрівач, катод-керуюча […]

Навряд чи потрібно пояснювати конструктору апаратури, що якісну пайку можна отримати лише у вузькому температурному діапазоні жала паяльника. Крім того, пластмасові ручки сучасних паяльників при їх перегріві нерідко плавляться, від чого кожух паяльника спочатку розбовтується, а потім взагалі випадає з ручки, погрожуючи “відповідними бідами”. Існують різні способи обмеження температури паяльника:

Схема надає можливість автоматичного, безпосереднього і грунтовного тестування логічних елементів малого ступеня інтеграції, інверсних тригерних схем і т. д. А також лічильників середнього рівня інтеграції, регістрів-клямок, регістрів зсуву і т. д. Схема посилає вхідні дані для випробовуваного приладу (DUT – Device Under Test) по 9 проводам і отримує дані по 6 проводам. Коли перемикач “TEST […]