Для пожвавлення новорічної ялинки і для отримання різних світлових ефектів в рекламних цілях, а також на естраді або в демонстраційних установках служать різні перемикачі джерел світла – ламп розжарювання, світлодіодів або цілих гірлянд, складених з таких джерел

Пристрій, схема якого наведена на малюнку, дозволяє вимірювати статичні параметри різних напівпровідникових приладів – діодів, біполярних і польових транзисторів, тиристорів і так далі, а також логічних інтегральних мікросхем. Випробувач складається з набору шунтів і додаткових резисторів, мікроамперметра, джерела живлення і перемикачів.

     Комутаційні пристрої – Це велика група елементів елект-ро-і радіоапаратури,. Призначених для включення, вимикання й перемикання різних електричних ланцюгів (вимикачі, перемикачі, реле і т. п.). Будь-який з цих елементів містить одну або декілька груп контактів і механізм, за допомогою якого вони можуть бути замкнуті або розімкнуті.