При появі в лінії надструмів захисні пристрої розривають ланцюг, ліквідують струм, що перевищив нормальний. Цій меті служать і плавкі запобіжники, і вимикачі, які отримують команду від реле. Інший вид порушень нормального режиму – це поява в лінії перенапруг. Щоб захистити від перенапруг трансформатори і прилади, треба не розривати ланцюг, а, навпаки, замикати між собою провідники, […]

Схема захисту (мал.) встановлюється між приемопередатчиком “TRANSCEIVER” і регульованим джерелом напруги “POWER SUPPLY” з напругою для захисту приймача від перенапруги або від підключення джерела з невірною полярністю. За допомогою одноперехідного транзистора з потенціометром можлива точна установка значення перенапруги, при якому відкривається тиристор 2N4441 і запобіжник перегорає протягом мікросекунд. Схема захисту може встановлюватися прямо в приймач.

Проста схема для захисту вимірювального приладу від перенапруги (рис. Ю.9), де 10-вольта стабілітрон стає провідним, якщо вимірювана напруга в точці Е1 перевершує напругу повного відхилення вольтметра, в якості якого использу ється міліамперметр з послідовно включеним резистором R2. У цьому випадку тран зістором Q1 відкривається і пропускає струм через світлодіод. Таким чином, представлена схема володіє оптичною […]

В даний час існує багато різновидів прямоходових схем, причому кожна має свої переваги і недоліки. ■ Класична схема Класична схема прямоходового перетворювача вже розглядалася в розділі «Прямоходовой (Forward) перетворювач» (див. стор 7, рис. 13).