В [1, 2] були описані різні способи переробки приймача трьох програмного (ПТ) у стаціонарний FM приймач. Актуальність такої пе ределкі очевидна, враховуючи, що поч ти в кожній квартирі на кухні без діла коштує таке морально заста шиї радіопристрій, а кількість радіостанцій в FM діапазоні нес клону збільшується.